Greek Mountain Flora

                                             Plant index O

      Omphalodes luciliae(065 066 067 104), Mt Pangeo Northern Greece
      Omphalodes luciliae(049 050), Mt Vardousia Central Greece
      Omphalodes runemarkii(100 101 103), south Parnon Peloponnese
      Onosma erecta(083  084), South Crete
      Onosma frutescens(118 124), South Peloponnese Lowlands
      Onosma pygmaea(076 077), Mt Smolikas Northern Greece
      Ophrys aegaea(033 034), Karpathos Island
      Ophrys apifera, Central Peloponnese Lowlands
      Ophrys apifera, Mt Smolikas Northern Greece
      Ophrys argolica, South Peloponnese Lowlands
      Ophrys cretica, Dikti Mountains Crete
      Ophrys bombyliflora, South Crete
      Ophrys bombyliflora, Southeast Crete
      Ophrys ferrum-equinum, South Crete
      Ophrys ferrum-equinum(065 072), South Peloponnese Lowlands
      Ophrys fusca(023  024), Rhodos Island
      Ophrys fusca, Mt Taygetos Peloponnese
      Ophrys oestrifera(091 105 106), central Peloponnese
      Ophrys phrygana, Mt Parnon Peloponnese
      Ophrys reinholdii, Mt Taygetos Peloponnese
      Ophrys speculum(060  061  066), South Peloponnese Lowlands
      Ophrys spruneri(023  024), South Crete
      Ophrys tenthredinifera(025  026), South Crete
      Ophrys tenthredinifera(070  071), South Peloponnese Lowlands
      Orchis anatolica, Dikti Mountains Crete
      Orchis antrhopophora, Mt Chelmos Peloponnese
      Orchis boryi, South Peloponnese Lowlands
      Orchis collina, Eastern Crete
      Orchis coriophora ssp fragrans(130 131), southeast Peloponnese
      Orchis italica(057 058), Mt Parnon Peloponnese
      Orchis italica(019  020), South Crete
      Orchis italica(090  091), South Peloponnese Lowlands
      Orchis italica(202 203), south east Peloponnese
      Orchis italica, southwest Peloponnese
      Orchis lactea(013  014), South Crete
      Orchis laxiflora(046  047), Dikti Mountains Crete
      Orchis laxiflora, Mt Smolikas Northern Greece
      Orchis laxiflora(092  093), South Peloponnese Lowlands
      Orchis mascula, Mt Chelmos Peloponnese
      Orchis mascula(033 034 060 061), Mt Olympos Northern Greece
      Orchis mascula(022 023), Mt Parnassos Central Greece
      Orchis mascula ssp pinetorum, Mt Taygetos Peloponnese
      Orchis morio(035 036), Mt Olympos Northern Greece
      Orchis pallens, Mt Kyllini Peloponnese
      Orchis pallens(024 025 026 027), Mt Parnassos Central Greece
      Orchis pallens(059 060), Mt Parnon Peloponnese
      Orchis pallens, Mt Saitas Peloponnese
      Orchis papilionacea(062  063), South Peloponnese Lowlands
      Orchis papilionacea var. heroica, Eastern Crete
      Orchis pauciflora, Mt Khedros Crete
      Orchis pauciflora, Mt Olympos Northern Greece
      Orchis pauciflora(013  014  015), Mt Taygetos Peloponnese
      Orchis pauciflora, South Crete
      Orchis pauciflora, south Parnon Peloponnese
      Orchis pauciflora, south east Peloponnese
      Orchis provincialis, Epirus
      Orchis purpurea(041  042  043  044), Mt Olympos Northern Greece
      Orchis quadripunctata, Mt Olympos Northern Greece
      Orchis quadripunctata(061 062), Mt Parnon Peloponnese
      Orchis quadripunctata(016  017), Mt Taygetos Peloponnese
      Orchis quadripunctata, South Peloponnese Lowlands
      Orchis quadripunctata white form(099  100), South Peloponnese Lowlands
      Orchis saccata(048  049), Dikti Mountains Crete
      Orchis simia, Mt Chelmos Peloponnese
      Orchis simia(016  017  018), Mt Olympos Northern Greece
      Orchis simia white form(014  015), Mt Olympos Northern Greece
      Orchis simia, south east Peloponnese
      Orchis spitzelii(015 055), Mt Chelmos Peloponnese
      Orchis spitzelii(019  020), Mt Olympos Northern Greece
      Orchis tridentata(021  022), Mt Olympos Northern Greece
      Origanum dictamnus, Aradhena gorge Crete
      Orlaya grandiflora, Epirus
      Ornithogalum montanum, Mt Chelmos Peloponnese
      Ornithogalum narbonense, Mt Olympos Northern Greece
      Ornithogalum nutans(015  016), Mt Ossa Northern Greece
      Ornithogalum sibthorpii, Mt Parnon Peloponnese
      Ornithogalum sibthorpii, Mt Saitas Peloponnese
      Ornithogalum sp(017 066), Mt Parnassos Central Greece
      Ornithogalum sp., south east Peloponnese
      Orobanche alba, Mt Pangeo Northern Greece
      Orobanche alba, Mt Timfi Northern Greece
      Orobanche cernua, Northern Greece
      Orobanche crenata(094  095), South Peloponnese Lowlands
      Orobanche minor, Mt Smolikas Northern Greece
      Orobanche rechingeri, Mt Smolikas Northern Greece
      Orobanche reticulata, Epirus

                                                                                         2006 ęKlaas Kamstra All rights reserved
Lowland flora
Central Greece
         Now, in addition to this popular
                         website:Greek Mountain Flora
available in book form
Northern Greece Volume 1
Northern Greece Volume 2
Peloponnese
Home